Gert de Jager

 

 

Welkom op mijn website. Uiteindelijk is het de bedoeling dat hier alles te vinden zal zijn wat ik ooit gepubliceerd heb en nog lezenswaardig vind.

 

‘Alles’ is om te beginnen een dozijn artikelen op het gebied van de neerlandistiek. Na mijn proefschrift uit 1992, Argumenten voor canonisering; de Vijftigers in de dag– en weekbladkritiek 1949—1959, heb ik artikelen geschreven over het sonnet van de Tachtigers, atonale vormprincipes, het wit bij Kees Ouwens, de Beatles bij Kopland, de Max

Havelaar en nog zo het een en ander. Zie voor een overzicht en de beschikbaarheid op het net de publicatielijst.

 

Om het citeren te vergemakkelijken neem ik de artikelen over met de oorspronkelijke paginering. Het proefschrift is niet digitaal beschikbaar, maar er staat nog steeds een doos op zolder. Op het adres hieronder kan een exemplaar worden aangevraagd.

 

In de jaren tachtig en negentig publiceerde ik regelmatig poëzie in tijdschriften als Hollands Maandblad, De Revisor en DWB; zie het tweede gedeelte van de publicatielijst. In 2009 verscheen bij uitgeverij De Contrabas de bundel Sterk zeil, die een jaar later werd genomineerd voor de C. Buddingh’-prijs. Bij uitgeverij Stanza verscheen in 2015 de opvolger Een ernstig gezicht. Beide bundels zijn inmiddels alleen nog antiquarisch te verkrijgen en bij mij. In de reeks Gaia Chapbooks verscheen in 2019 Dieren op schaal. Een gratis PDF en een fysieke bundel tegen productie– en verzendkosten kunnen hier worden besteld.

 

De nominatie voor de Buddingh’-prijs leidde tot een mooi juryrapport  en recensies in NRC Handelsblad, Trouw, Tzum, De Groene Amsterdammer en Poëziekrant. Op Ooteoote verscheen een fraaie analyse van een gedicht uit Dieren op schaal; over de bundel schreef Alfred Schaffer een artikel in De Groene Amsterdammer waarvan ik nogal beduusd ben en ik denk zomaar dat ik dat tot in lengte van dagen zal blijven.

 

Vanaf september 2006 liet ik nogal eens van me horen op een aan poëzie gewijd weblog. Zie hier voor een overzicht van wat de gemoederen van de straat of uit het café hield. In maart 2012 had ik genoeg van het secundair bloggen en begon ik voor mezelf. Wat eerst In huisgewaad en vervolgens op Neder-L en Neerlandistiek.nl de moeite waard leek, staat hier.

 

Commentaar, reacties en strenge opmerkingen zijn welkom. Hoe dan ook een stimulerende lectuur toegewenst.

 

 

 

 

Gert de Jager werd in 1957 geboren te Raamsdonksveer. Behaalde een gymnasium-alfadiploma en studeerde Nederlands en Algemene Literatuurwetenschap in Utrecht. Schreef een proefschrift waarop hij in 1992 promoveerde. Werkte een aantal jaren als vervanger in het middelbaar onderwijs: een constructie die veel ruimte liet voor lezen, schrijven en reizen. Sinds 2002 werkzaam als docent Nederlands op het Barlaeusgymnasium in Amsterdam.

 

Contact: gertdejager xxx wat? xxx planet.nl (verwijder de x’en en de spaties en maak van ‘wat?’ een apenstaartje)

 

© Gert de Jager voor alle teksten op deze site. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming mag geen enkele tekst worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook.

 

Website bijgewerkt op 13 mei 2019.

Welkom

Publicatielijst