Gert de Jager

 

DEZE WEBSITE GAAT VERDWIJNEN.

 

Wordt vervolgd op https://gertdejager.blogspot.com/

 

 

Welkom op mijn website. Je vindt hier een overzicht van wat ik gepubliceerd heb en waar het te vinden is.

Om te beginnen is er de poëzie. In 2009 verscheen de bundel Sterk zeil, die een jaar later werd genomineerd voor de C. Buddingh’-prijs. De opvolger Een ernstig gezicht verscheen in 2015. In de reeks Gaia Chapbooks kwamen in 2019 twee bundeltjes uit: Dieren op schaal en Schitterende, labiele knooppunten. Een jaar later verscheen in dezelfde reeks Het grote roeren en in 2022 Naakt en bewogen. Ook in 2022 verscheen Yo! De doodsgedichten van 36 zenmonniken. Daarin vertaalde en bewerkte ik in het Chinees geschreven gedichten van Japanse monniken uit onze middeleeuwen. Over wat je dan wel of niet doet als vertaler schreef ik een essay dat aan de bundel voorafgaat; de gedichten werden vertaald uit het Engels.

Sterk zeil en Een ernstig gezicht, uitgegeven door De Contrabas en Stanza, zijn antiquarisch nog te verkrijgen en bij mij. De vijf chapbooks—ze tellen 40 of 50 pagina’s—zijn gratis beschikbaar als PDF en als paperback tegen productie— en verzendkosten. Hier kunnen ze worden besteld. Publicaties elders, in tijdschriften en bloemlezingen, zijn te vinden in de publicatielijst.

De nominatie voor de Buddingh’-prijs leidde tot een mooi juryrapport en  recensies in NRC Handelsblad, Trouw, Tzum, De Groene Amsterdammer en Poëziekrant.

Van een gedicht uit Dieren op schaal verscheen een analyse op Ooteoote. Alfred Schaffer schreef over de bundel een artikel in De Groene Amsterdammer waar ik blij mee was. In een recensie in Meander interpreteerde Ivan Sacharov het allemaal net iets anders.

Gedichten uit Schitterende, labiele knooppunten werden overgenomen op de website van Het moment en op de Costerlijst; op Ooteoote werd weer een gedicht geanalyseerd. Op Meander verscheen een wat gereserveerde recensie van de bundel als geheel.

Mark van der Schaaf publiceerde op zijn blog de eerste recensie van Het grote roeren. Op het blog van de Vereniging voor Vlaamse Letterkundigen  verscheen een recensie van Alain Delmotte; hij las ‘prachtige poëzie waarin ruimte is voor licht, lichtvoetigheid, lichtzinnigheid, diepe adem.’  In de Poëziekrant van maart/april 2021 schreef Peter van Lier een uitvoerig artikel waarin hij aandacht vroeg voor het filosofische karakter van de bundel; zie hier.

Dat was de poëzie. Als neerlandicus en literatuurwetenschapper publiceerde ik in 1992 een proefschrift: Argumenten voor canonisering; de Vijftigers in de dag– en weekbladkritiek 1949—1959. In de jaren daarna heb ik artikelen geschreven over het sonnet van de Tachtigers, atonale vormprincipes, het wit bij Kees Ouwens, de Beatles bij Kopland, de Max Havelaar en nog zo het een en ander. Mijn laatste publicatie, uit augustus 2021, is een boekje over de bundel Boerentijger van Tonnus Oosterhoff: Abakadabra verscheen ook als Gaia Chapbook en is drievoudig te verkrijgen: als PDF, via Amazon en via Lulu. Zie hier voor al die mogelijkheden. De overige publicaties zijn te vinden via de publicatielijst.

Om het citeren te vergemakkelijken neem ik de artikelen over met de oorspronkelijke paginering. Het proefschrift is niet digitaal beschikbaar, maar er staat nog steeds een doos op zolder. Als je een mail stuurt naar gertdejagerxxxatxxxplanet.nl, de x’en verwijdert en van at een apenstaartje maakt, krijg je een exemplaar tegen verzendkosten. Op hetzelfde adres kun je ook terecht voor al het andere: lof, blaam, vragen en commentaar.

 

Gert de Jager werd in 1957 geboren te Raamsdonksveer. Behaalde zijn gymnasium-alfadiploma en studeerde Nederlands en Algemene Literatuurwetenschap in Utrecht. Schreef een proefschrift waarop hij in 1992 promoveerde. Werkte een aantal jaren als vervanger in het middelbaar onderwijs: een constructie die veel ruimte liet voor lezen, schrijven en reizen. Was daarna lange tijd werkzaam op het Barlaeusgymnasium in Amsterdam. Vanaf 2021 leeft hij van wat zijn hand te doen vindt in Nederland en een ver, warm land.

 

 

© Gert de Jager voor alle teksten op deze site. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming mag geen enkele tekst worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook.

 

Website bijgewerkt op 7 juli 2022.

 

 

 

Welkom

Publicatielijst